August 21, 2018

Jeg ønsker å ta livet mitt

Noen ganger blir smertene våre så store at vi ønsker å avslutte livet. Slike smerter kan vise seg på mange ulike måter. For noen er det smerten over å være alene og ensom. For andre er det smerten som følger av å aldri føle seg bra nok i andres øyne. Noen kan også oppleve at verden er så tom og meningsløs at de ikke finner noe å holde fast ved i livet. Andre igjen opplever å være så forvirret og desperat at de ikke ser en annen utvei enn å avslutte livet.

Det er vanlig å kjenne på slike smerte i løpet av livet og dermed tenke slike tanker. At du har tenkt tanken på å gjøre det slutt betyr ikke at du er i ferd med å gjøre det. Samtidig, for noen stopper det ikke med tanken. De begynner å planlegge detaljer for når og hvordan de skal avslutte livet.

Hvis du er bekymret for at du kan komme til å skade deg selv, eller at du er bekymret for at noen du kjenner kan gjøre det, må du ta kontakt med hjelpeapparatet så raskt som mulig. Nedenfor finner du en liste av ulike numre du kan ringe, men hvis du er akutt bekymret for egen eller andres helse bør du ringe nødnummeret 110.

Liste over telefonnumre du kan ringe hvis du er bekymret for om du eller noen du kjenner kan komme til å ta livet sitt:

  • Hjelpetelefonen til Mental Helse: 116 123
  • Politiet: 110

Nettsider hvor du kan få mer informasjon om å ville ta sitt eget liv:

English