August 18, 2018

Avsky

Avsky i sin enkleste form er det du kjenner når du lukter på bedervet mat. Den har hatt som funksjon å hjelpe oss til å holde oss vekk fra det som ikke er bra for oss. I en mer avansert sosial form er primær avsky og forakt reaksjoner som hjelper deg til å ta tydelig avstand fra det som bryter med dine eller flokkens grunnleggende verdier. Avsky og forakt i samfunnet kan oppstå mot grupper eller individer som man mener bryter med viktige verdier. Avsky og forakt i mindre flokker, som parforholdet, oppstår ofte hvis partneren slutter å ta hensyn til parets felles verdier.

Avsky oppleves ofte som at du vil ha noe eller noen vekk fra deg eller flokken din. Ansiktsuttrykket kan være omtrent som om man lukter noe vondt. I sin mest intense form er opplevelsen vemmelse og kvalme, og i en mild forstand er det en opplevelse av å ville snu seg vekk og vise sin misnøye.

Det mest grunnleggende behovet i avsky og forakt er å beskytte seg mot sykdom og ting som er farlig for en selv eller flokken. I en mer avansert forstand er behovet å beskytte seg mot noe som truer ens verdier, eller mot noe som truer flokken.

Avsky kan også være problematisk. Når mennesker blir utsatt for mishandling eller på måter blir fortalt at de er ubrukelige, kan de oppleve selvforakt og gå løs på seg selv med rus, selvskading eller selvmordsforsøk. Andre igjen kan vende denne forakten utover og er da på konstant jakt etter fiender eller trusler mot flokken/samfunnet. I slike tilfeller er problemet ofte en kombinasjon av mange vanskelige følelser.

English