August 21, 2018

Angst

I emosjonsfokusert terapi ser vi på angst som et slags varsel eller en alarm om at noe følelsesmessig foregår i deg, som du ikke helt har fått tak i eller fått håndtert. Rent konkret ser vi det som om du har følelsesmessige behov som ikke har blitt dekket, altså primærfølelser som ikke har blitt håndtert. Og når primærfølelser ikke får komme til uttrykk er det vanlig å få følelsesmessige reaksjoner til det du føler, altså sekundærfølelser.

En av de vanligste sekundærfølelsene vi har er angst, som også kan kalles sekundær frykt. Dette innebærer altså at du er redd for å føle på noe eller komme i en situasjon der du føler på noe, og kroppen sier i fra til deg «Ikke gå dit! Gjør alt du kan for å unngå å kjenne på det!».

La oss for eksempel si at du har noe du skammer deg over, der du føler du ikke strekker til, er mindreverdig eller må skjule noe ved deg selv (for eksempel utseendet ditt eller at du ikke får til noe), altså en primærfølelse av skam. Da kan du oppleve angst, eller sekundær frykt, ved at du blir redd for å få oppmerksomhet, bli kritisert eller dumme deg ut foran andre, altså sosial angst. Dette beskytter deg på et vis mot å komme i situasjoner der kan kjenne på skamfølelsen.

Et annet eksempel er at du føler en primærfølelse av frykt, at verden er et utrygt og farlig sted og du ikke har et sikkerhetsnett i de rundt deg som kan beskytte deg. Da kan du kjenne angst for alt som kan være en trussel for ditt liv og helse, som for eksempel sykdommer, ulykker, relasjoner og fremtidige katastrofer, for å unngå å kjenne på den vonde følelsen av å være ubeskyttet. Angsten beskytter deg da mot å føle deg grunnleggende redd og alene.

Merk altså at angsten på et vis prøver å beskytte deg mot at noe fælt skal skje, men så hjelper det ikke så mye. Det er både fordi det er vondt og slitsomt å ha angst, men også at angsten tar all oppmerksomhet og dekker for den grunnleggende primærfølelsen. Og det er primærfølelsene våre som sier noe om hva vi trenger. Hvis du hele tiden er redd for at andre skal legge merke til deg og vil skjule skamfulle sider ved deg, så vil du ikke få den genuine anerkjennelsen og bekreftelsen du trenger på at du er god nok som du er.

Derfor – i emosjonsfokusert terapi – jobber vi med to ting: Vi jobber direkte med angsten som den fremstår, for å hjelpe deg å regulere den og møte det som er vanskelig. Men vi jobber også med å utforske angsten for å finne primærfølelsene under, slik at vi kan hjelpe deg med å få dekket dine emosjonelle behov når det trengs. Når vi klarer å håndtere de underliggende følelsene går gjerne angsten over fordi den ikke lenger trenger å beskytte deg.

English