September 11, 2018

Utforske emosjonelle minner

I denne øvelsen kan du jobbe med å bevisstgjøre deg viktige emosjonelle minner, både de minnene som føles bra, og de som føles vonde. Tilbakevendende vonde emosjonelle minner er særlig viktige, siden de sier noe om hva du trenger, men ikke får.

Det er to veier du kan gå for å utforske emosjonelle minner. Øvelse 1 handler om å ta for deg fortiden og skrive ned viktige hendelser, viktige temaer og viktige personer. Øvelse 2 (lenger nede) begynner i nåtid, der tar utgangspunkt i å beskrive vonde tilstander du opplever i dag, for å få tak i emosjonelle minner i fortiden.

 

Øvelse 1 – Hente barndomsminner fra fortiden

Sett av tid til øvelsen og beslutt deg for å fullføre den. I stikkordsform, skriv ned ulike minner fra barndommen som har gjort inntrykk på deg, både gode og vonde. Ikke vær kritisk til om de føles
viktige nok. Skriv ned de minnene du kommer på, og skriv navnet på de personene som er en viktig del av minnene. Det må ikke være spesifikke episoder, det kan også være typiske mønstre, hendelser eller gjentakende opplevelser. Hvis du ikke kommer på så mange kan du bruke listen av spørsmål under til å komme i gang.

 • Hvem var du nærmest i din oppvekst?
 • Hvordan var det å vokse opp i din familie?
 • Hvordan ble dine viktigste behov som barn ivaretatt, og av hvem?
 • Hvordan var det for deg å gå på skolen?
 • Har du blitt mobbet, plaget, utstøtt eller angrepet?
 • Har du opplevd fysiske eller seksuelle overgrep?
 • Husker du å ha vært mye redd, sint, skamfull, trist?
 • Hvordan reagerte dine foreldre når du følte deg redd, sint, skamfull eller trist?
 • Hvordan var din mor og din far som omsorgspersoner?
 • Har du vonde minner knyttet til dine foreldre?
 • Hvor gikk du for å få støtte i barndommen din?
 • Har du gode minner av å ha blitt tatt godt vare på av noen i eller utenfor familien?

Av de minnene du har skrevet ned, velg ut ett som du synes virker viktig for deg å se nærmere på akkurat nå.

OBS: Hvis du har store og vonde traumer som du ikke har snakket med noen om, er det best å se nærmere på disse minnene når du vet at du har tilgjengelig noen du stoler på og føler deg trygg med. Noen ganger kan ubearbeidede traumatiske minner best jobbes med sammen med helsepersonell.

Vi skal nå utforske ulike sider ved det minnet du har valgt ut. Prøv å svare på følgende spørsmål:

 • Hvilke personer inngår i minnet?
 • Hva skjedde?
 • Forestill deg at du nå er deg selv den gangen. Kjenn etter i kroppen: Hvordan opplevdes det å være deg akkurat der og da?
 • Hvilken følelse tror du at du hadde?
 • Hva er det den yngre deg hadde hatt behov for at skjedde i den situasjonen?

Sett det sammen til en historie, for eksempel: «Jeg var seks år, det var første skoledag, og jeg nektet å kle på meg for å gå på skolen. Pappa var sint og kjeftet. Jeg kjente en veldig uro i kroppen og ville løpe på rommet mitt og krype under dynen. Jeg tror jeg var redd for å treffe så mange nye barn og voksne på en gang. Jeg hadde hatt behov for trøst og trygghet fra mamma.»

Nå når du har utforsket minnet, still deg selv følgende spørsmål:

 • Hvilke typiske situasjoner i dag kan aktivere en lignende følelse som den du hadde da? Hva skal til for at dette emosjonelle minnet blir aktivert?
 • Når dette emosjonelle minnet er aktivert, hvordan pleier det å påvirke deg?
 • Hva trenger du når du har det sånn? Hva kan du gjøre for å få dette behovet dekket?

 

Øvelse 2 – Emosjonelle minner som plager deg i nåtid

I denne øvelsen tar du utgangspunkt i nåtid. Målet er å bli mer bevisst på hvordan følelsesmessige vansker i dag kan henge sammen med vonde emosjonelle minner. Hvis du for eksempel ofte føler deg mindre verdt enn andre, kan dette henge sammen med minner der du har opplevd å bli kritisert eller utstøtt.

Først må du identifisere en eller flere tilbakevendende vonde følelser i livet ditt. Dette kan for eksempel handle om å føle deg utrygg, engstelig, sjalu, uverdig, uberettiget, skamfull, urettferdig behandlet, såret, håpløs, dum, stygg eller lignende. Tilbakevendende vonde følelser er ofte frykt, skam eller tristhet, men de kan ofte skjule seg under sekundærfølelser som sinne og angst.

 • Skriv ned en tilbakevendende vond følelse som du strever med i livet ditt. Bruk gjerne flere ord til å beskrive denne tilstanden og hvordan du har det da.
 • Hvordan merker du at du har denne følelsen? Hvordan kan andre merke det?
 • Hva er det som typisk skal til for at du føler denne følelsen? Skriv ned ulike triggere.
  • Er det noe noen andre gjør?
  • Er det visse ting det snakkes om?
  • Er det andres følelser som trigger det?
  • Er det spesifikke personer som trigger dette?
 • Hva er det overordnede temaet i denne situasjonen? Prøv å fullføre setningen: «Jeg kjenner denne følelsen når noe skjer som gjør at jeg
  … føler meg ertet/plaget
  … føler meg kritisert
  … føler meg overset
  … føler meg alene/forlatt
  … føler meg kontrollert/irettesatt
  … føler meg uviktig
  … føler meg urettferdig behandlet
  … føler meg utrygg på omgivelsene
  … føler meg avhengig
 • Kan du huske noen emosjonelle minner, situasjoner, episoder eller mønstre tidligere i livet ditt der du også har hatt det slik?

Her kan du også gå til øvelse 1 øverst på denne siden og jobbe videre med det.

 • Hvis du husker når det skjedde, hva hadde du trengt at skulle skje da?
 • Når du i dag kjenner denne følelsen, hva trenger du? Fra deg selv og fra andre?
English