August 13, 2018

Om Følelseskompasset

Følelseskompasset er en side for deg som ønsker å lære om følelser, utforske egne følelser og øve på å håndtere følelser på en god måte. Siden inneholder mye informasjon, kartleggingsverktøy for å utforske din egen emosjonelle stil og øvelser der du kan jobbe med å forstå eller endre vanskelige følelser. Alt innholdet på siden er gratis og kan være et fint sted å gå, enten du bare vil lese og lære, utforske følelser, vurderer å begynne i eller for tiden går i terapi.

Innholdet på siden er forankret i en psykologisk terapiform som heter emosjonsfokusert terapi (EFT). I emosjonsfokusert terapi ser man på psykisk smerte som et tegn på at grunnleggende emosjonelle behov ikke er møtt. Dette kan være behov for trygghet, tilhørighet, anerkjennelse, bekreftelse, trøst, omsorg eller å sette grenser for seg selv. Behandlingen går ut på å hjelpe personer med å forstå sine egne følelser, tillate dem å være der, kunne lytte til hva man trenger å gjøre for å kunne håndtere det. Hvis du ønsker å lese mer om emosjonsfokusert terapi kan du trykke her.

Ettersom øvelsene på denne siden handler om følelser vil de også kunne vekke følelser i deg. Når du skal jobbe med følelser er det faktisk meningen (og helt nødvendig) å også føle på noe. Det kan imidlertid være vondt og vanskelig å gjennomføre helt på egen hånd. Hvis du for tiden er i krise eller føler deg usikker på om du kan gjøre øvelsene på denne siden vil vi råde deg til å først snakke med noen andre om det du ønsker å jobbe med, enten det er en god venn eller helsepersonell. Dette gjelder spesielt hvis du strever med store ubearbeidede traumer, eller vet at du kan gjøre ting som ikke er bra for deg når du har det vondt. Alle øvelsene på denne siden gjøres på eget ansvar. Siden er ikke ment å være en fullverdig erstatning for terapi.

Siden er utviklet av Aksel Inge Sinding og Jan Reidar Stiegler, ved Institutt for Psykologisk Rådgivning. Aksel er klinisk psykolog, for tiden under spesialisering i EFT. Han brenner for god folkeopplysning, skriver jevnlig i media og holder mye kurs og foredrag om følelser og psykisk helse. Jan Reidar er psykologspesialist, har PhD i EFT og er fagsjef for Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi. Sammen med Leslie Greenberg, grunnleggeren av EFT, har de skrevet boken Klok på følelser – det følelsene prøver å fortelle degutgitt av Gyldendal.

Alle illustrasjoner på nettsiden er laget av Ingrid Marie Bøhler Høvik. De interaktive delene av siden er utviklet ved hjelp av teknologi fra Explorable.

English