August 21, 2018

Søvn

I emosjonsfokusert terapi ser vi på søvnproblemer som et symptom på at noe vanskelig følelsesmessig som foregår i deg. Det kan være du har viktige emosjonelle behov som ikke er dekket, og så reagerer kroppen din på det eller du prøver å gjøre noe med det uten å få det til.

For eksempel kan det å kjenne på vanskelige primærfølelser gi mye sekundærfølelser av angst, uro, årvåkenhet og engstelighet som gjør det vanskelig for kroppen å slappe av. Når man er mye redd og urolig i kroppen vil det både kunne være vanskelig å sovne, og man vil kunne våkne tidligere, fordi det er mye stresshormoner som cortisol, adrenalin og noradrenalin i kroppen.

Det er også typisk at sterke følelser som ikke blir håndtert gir en del tankekjør. Det kan for eksempel være du bekymrer deg mye over fremtiden, hva som kan skje, katastrofer og relasjoner. Eller det kan være at du grubler over fortiden, prøver å finne ut hvorfor ting ble som de ble, at du kjefter på deg selv eller febrilsk prøver å finne en løsning på hvordan du kan få det bedre. Slikt tankekjør gjør deg urolig og kan gjøre det vanskelig å sovne på kvelden eller sovne igjen hvis du våkner tidlig eller i løpet av natten.

Så i emosjonsfokusert terapi ville vi i tillegg til å gi råd om søvnhygiene og rutiner, prøve å utforske hvilke følelser det er du kjenner på og prøve å skape mening av det slik at du kan håndtere de emosjonelle behovene du måtte ha. Dette innebærer å gå inn i de følelsene du kjenner på, og håndtere dem på andre og nye måter

English