August 18, 2018

Tristhet/sorg

Tristhet er den vonde følelsen som kommer når du har mistet eller er i ferd med å miste noe som er viktig for deg. Du kan nesten se på det som et slags indre rop etter å få tilbake eller holde fast i noe som er viktig. Et typisk eksempel er å kjenne tristhet eller sorg etter å ha mistet noen du er glad i, som for eksempel et familiemedlem, en partner eller en venn. Men du kan også bli trist av å miste ting, steder du har mange minner fra, en jobb, muligheter, håp eller drømmer.

Tristhet kan kjennes på mange måter, men det er ganske vanlig å kjenne en klump eller tomrom i magen, klump i halsen, varme i ansiktet og kjenne seg tung i kroppen. Det å være trist kan være veldig vondt og overveldende, men det kan på en rar måte også føles litt godt, som kan forklare hvorfor vi for eksempel oppsøker triste filmer. Det er også vanlig å gråte når man er trist, og det å gråte kan være ganske lindrende og beroligende.

Når du er trist og ikke kan få tilbake det du er trist for, er behovet ditt trøst, støtte og omsorg fra andre rundt seg. Noen ganger har vi selvfølgelig behov for å trekke oss unna og være for oss selv, men hvis du blir gående mye alene med tristhet så er det en fare for at tristheten vedvarer, og du kan føle deg deprimert.

Tristhet kan også være en sekundærfølelse, spesielt når man kjenner på primærfølelser man ikke helt forstår og vet hva man skal gjøre med. Tristhet er også vanlig i problematiske emosjonelle minner, som for eksempel tristhet over å ha vært mye alene, ikke ha fått det man trengte når man var liten eller sorg over å ha mistet noe eller noen.

English