August 21, 2018

Endre følelser med følelser

Vonde følelser kan endres, både vonde følelser i nåtid og de fra gammelt av. Når vi snakker om å endre vonde følelser, så snakker vi egentlig om å endre vonde emosjonelle minner. Emosjonelle minner består nemlig av nettverk i hjernen og kroppen din. Nyere forskning viser at når slike nettverk er aktiverte, så kan de også endres ved å tilføre nye følelsesmessige opplevelser. Ta for eksempel det å ha vokst opp i et utrygt hjem med en truende far. Dette minnet finnes som et nettverk i hjernen din.

Ved å snakke om det som skjedde, hvordan det var i det hjemmet og faktisk kjenne på de følelsene du hadde den gangen, kan vi aktivere det nettverket eller emosjonelle minnet. Da kan vi få tak i dine emosjonelle behov den gangen, nemlig behov for trygghet og beskyttelse. Da kan du få tilgang på selvhevdende sinne mot faren din som truet deg, eller kanskje medfølelse overfor deg selv som var så utrygg og ubeskyttet. Slike følelser av sinne og selvmedfølelse kan endre det emosjonelle minnet, slik at du ikke lenger opplever deg like ubrukelig eller lite verdt. Det er omtrent som om du har koblet om på en del viktige ledninger på innsiden.

Andre eksempler på typiske endringer er å kjenne sinne mot noen som har mobbet eller kritisert deg, sinne mot noen som ikke har vært der, sorg over noe du har opplevd eller føle med medfølelse for deg selv over å ha mistet noe eller noen du var veldig glad i. Det kan også være nyere minner, som en konflikt fra en jobb eller et vanskelig brudd. Det finnes etter hvert mye forskning som støtter denne måten å forstå endring på. Vi kaller det å endre følelser med følelser.

English