August 20, 2018

Når vi plages av gamle følelser

Følelser virker sånn at de prøver å hjelpe deg å huske ting som er viktig for deg å huske. Hvis du opplever noe vanskelig, vil følelsene dine hjelpe deg i øyeblikket til å tilpasse deg slik at du er bedre forberedt eller unngår at det skjer igjen. Dette kalles emosjonelle minner.

Hvis du for eksempel blir mobbet på barneskolen, kan du kjenne på skamfølelse og få lyst til å skjule noe ved deg som mobberne plukker på eller kjenne frykt for de som er ute etter å ta deg. Dette hjelper deg der og da, og lagres som et emosjonelt minne ment for å beskytte deg mot det samme senere.

Emosjonelle minner kan være gode eller vonde, men det er de vonde emosjonelle minnene som gjerne skaper trøbbel for oss senere. Hvis du ble mobbet på barneskolen, men også som voksen føler at andre ikke liker deg eller at de er ute etter å ta deg, så hjelper ikke lenger det emosjonelle minne deg til å håndtere dagens situasjon. Da kan man si at det har blitt et problematisk emosjonelt minne. Det fortsetter å påvirke deg lenge etter at faren er over.

Alle mennesker har vonde emosjonelle minner som preger dem til ulike tider. Typiske problematiske emosjonelle minner er fra opplevelser av mobbing, overgrep, vold, rus i familien, å leve med kritiske eller ikke-anerkjennende foreldre, bli forlatt, miste noen tidlig eller ikke bli sett for den man er.

Hvis du har mange store og problematiske emosjonelle minner, så er sjansen stor for at du ikke har det så godt i livet ditt i dag. Disse minnene kan raskt trigges av omgivelsene, som for eksempel ting folk sier eller måter de ser på deg som minner om det vonde.

Det er også veldig vanlig at problematiske emosjonelle minner dekkes til av sekundærfølelser som angst, sinne og tomhet. Det første steget for mange er derfor bare å bli kjent med hva de kjenner på under sekundærfølelsene, hva det kan komme av og klare å skape mening av det. Og ja, de kan endres.

English