August 21, 2018

Selvkritikk

Djevelen på skulderen. Styggen på ryggen. Vi har alle våre indre kritikere. Din indre kritiker er den delen av deg som prøver å passe på at du passer inn og kan av og til være nyttig å lytte til. Samtidig kan den indre kritikeren bli for ivrig og sterk. Den kan da få deg til å skamme deg, føle deg mindre verdt og får deg til å ville gjemme deg eller skjule sider ved deg selv fra omverdenen. Den kan si ting som: «Du er stygg, dum, tjukk. Ingen liker deg. Du er ikke verdt noen ting». Den kan få deg til å ville gi opp allerede før du har prøvd å få til noe, og gjøre at du får lyst til å bare gjemme deg under dyna og ikke vise deg for andre. Da kan det være nyttig å jobbe med sin indre kritiker. Du finner en øvelse for å jobbe med selvkritikk i øvelsesbiblioteket.

Indre kritikere er der ofte av en grunn. De har gjerne oppstått en eller annen gang for å hjelpe deg med å håndtere noe vanskelig og få deg til å tilpasse deg omgivelsene. Det er for eksempel vanlig å streve med selvkritikk hvis du har blitt mobbet, ertet, kritisert, har blitt holdt utenfor eller aldri har blitt sett og anerkjent for den du er.

Slike gamle og giftige følelser kan være så sterke og overveldende at det ikke er så lett å tenke annerledes, minne deg selv på at du er god nok eller huske alt det bra du får til. Når vi jobber med selvkritikk i emosjonsfokusert terapi jobber vi heller med å gå inn i disse følelsene av skyld og skam, for å få tilgang på andre følelser som kan hjelpe deg. Dette kan for eksempel være å føle sinne overfor din indre kritiker som behandler deg så urettferdig eller føle medfølelse overfor deg selv som blir behandlet på den måten. Vi jobber altså for å gå inn i de vanskelige følelsene for å endre på dem.

Vi kan også anbefale denne fine filmen om selvkritikk, laget av Anne Hilde Vassbø Hagen.

English