August 18, 2018

Hva er følelser?

Følelsene dine er et av dine viktigste signalsystemer. De var der lenge før tankene og språket, både i mennesket som art, og i deg som individ. Du ble faktisk født inn i denne verden med evnen til å kunne være glad, trist, redd og sint.

Følelsene dine er viktige fordi de varsler deg om ting som oppleves å være viktige for deg. De sier noe om hvordan du har det med deg selv, med de rundt deg og aller viktigst – de sier noe om hva du trenger. Alle følelser er nemlig knyttet til et behov. Så en følelse er på en måte hjernen og kroppens reaksjon på at noe som oppleves viktig for deg har skjedd og at du trenger å gjøre noe, altså at et eller flere av dine behov er berørt.

 

Når følelsene tror noe viktig skjer, så kommer de til deg som alarmer. Disse alarmene inneholder som oftest en kroppslig opplevelse, en trang til å gjøre noe og en opplevelse av mening. Eksempler på kroppslige opplevelser på følelser kan være å kjenne seg tung, urolig, få klump i magen, trykk i brystet, kjenne seg liten, eller lett, varm og sterk. Du kan få lyst til å nærme deg andre mennesker, eller trekke deg unna.

For eksempel hvis du mister noen du er veldig glad i, så kan du bli trist og kjenne sorg. Du kjenner deg kanskje tung i kroppen og får en klump i magen eller halsen. Du kan få lyst til å gråte. Du kjenner hvor mye denne personen betydde for deg, og at du kunne trengt å ha den personen hos deg, og følelsen av tristhet forteller deg at du ikke lenger kan få det behovet dekket. Tristheten kan få deg til å nærme deg andre mennesker for å få trøst, omsorg og støtte derfra.

Alle følelsene våre er koblet til behov på denne måten. Frykt trenger trygghet. Skam trenger anerkjennelse og bekreftelse. Sinne trenger å sette grenser. Derfor, neste gang du føler noe kan du kanskje spørre deg selv: Hva trenger jeg når jeg har det sånn?

 

Hvis du vil lære mer om dette kan vi anbefale filmen under – Alfred & Skyggen.

 

English