August 22, 2018

Følelsesbevisst kommunikasjon

Når vi er i konflikt med noen som står oss nær, enten det er partnere, foreldre, venner eller søsken, så er det ofte vanskeligere å ikke bli revet med av det vi føler. Dette gjelder særlig når vi kjenner på sekundære følelser. Da kan det være nyttig å gjøre seg bevisst noen regler som øker sjansen for at man snakker bedre sammen. Som par kan dere jobbe med disse hver for dere, eller dere kan snakke om de sammen og finne ut hva som gir mest mening for dere.

 

Bruk jeg-språk!
Det å starte setninger med jeg heller enn du gjør at det er mindre sjanse for å øke konflikter og vanskelige følelser. «Jeg blir sint» er bedre enn «Du gjør meg sint».

Unngå anklager av den andre!
Dette henger sammen med punktet over, og handler om at du skal vise hva du føler og trenger heller enn å anklage den andre for å være årsaken til dine følelser.

Lytt!
Prøv å vise at du har forstått hva den andre sier før du reagerer på det. Dette kalles aktiv lytting og handler om både å vise at du har forstått OG om å ta perspektivet til den andre før du reagerer.

Pust med magen når du er sint!
Hvis du er sint, se om du kan ta noen sekunders pause før du svarer. Pust med magen og minne deg selv på at partneren din i likhet med deg forsøker å finne ut av dette på sin måte.

Aksepter og forstå følelser!
Forsøk å akseptere og vise forståelse for din partners følelser. At du forstår hva han eller hun føler betyr ikke at han eller hun har rett eller har «vunnet» krangelen. Aksept og forståelse er den beste medisinen for å gjøre følelser nyttige. Hjelp partneren din!

Forsøk å ikke være defensiv!
Kan du unngå å si «Ja, men ….» og så forsvare deg? Kan du i stedet si at du forstår, og deretter begynne en ny jeg-setning som åpner opp? For eksempel: «Jeg skjønner at du blir fortvilet når jeg blir så stille og trekker meg tilbake. Jeg vil jo ikke at du skal blir fortvilet. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre når jeg føler meg nedvurdert. Kan du hjelpe meg å finne noen alternativer?».

Ta ansvar for dine følelser!
I forlengelsen av punktet over, kan du vise partneren din at du tar ansvar for dine egne følelser? Din følelser handler om dine behov, hvilket betyr at uttrykket for følelsene dine er ditt ansvar. Det er du som må forsøke å la følelsene dine komme til uttrykk på en måte som gjør at du får dine behov møtt. Si «Jeg tror jeg trenger …» fremfor «Du gir meg ikke ….».

Del sårbarhet!
Når vi deler sårbarhet med noen som er glad i oss, så får vi mer av det vi trenger. Sårbarhet har den funksjonen at det kan åpne opp, både for oss selv og for andre. Det øker sjansen for å bli møtt med omsorg, støtte og aksept.

Husk å uttrykke de gode følelsene!
Når vi har vansker på hjemmebane er det lett å overse at der også er mange gode og viktige følelser under all konflikten. Fortell den andre at du er glad i ham/henne, skryt av den andre, og vis den andre affeksjon gjennom berøring og smil. Bruk også humor, små gaver eller gjør noe fint for den andre, avhengig av hva den andre liker best at du gjør for ham/henne.

 

Hvis du vil lese mer om å møte følelser i andre kan du trykke her.

English