August 18, 2018

Skam

Der skyld er følelsen av å ha gjort noe feil, så er skam mer følelsen av å være feil. Altså dreier det seg ikke bare om noe du har gjort, men om deg som person, og at du føler du ikke er god nok, ikke strekker til eller er mindre verdt enn andre. Du kan skamme deg over utseendet ditt, noe du ikke får til, eller egenskaper ved hvem du er.

Skam handler på mange måter om å være en del av et fellesskap og være bra nok for flokken. Du skammer deg når du føler at du er utenfor flokken din, enten dette er samfunnet, familien, vennegjengen, parforholdet eller arbeidsplassen. Skam vekkes også når du har blitt ydmyket, eller når du opplever at noe truer din tilhørighet i gruppen.

Årsaken til at vi har skam er at det har hatt stor overlevelsesverdi for oss å være en del av en flokk. Skam har et dårlig rykte, men er på mange måter limet i et samfunn: Sunn skam gjør at du forholder deg til samfunnet eller flokken som noe større enn deg selv. Det er som regel ikke bra å være skamløs eller ikke eie skam.

Skam oppleves ofte som at du ikke vil bli sett av andre. Andres blikk kan føles brennende, du rødmer og du vil synke gjennom gulvet. Mange får vondt i magen eller mellomgulvet.

Behovet som er berørt av skam er tilhørighet til flokken eller bekreftelse, anerkjennelse eller anseelse fra noen som er viktige for deg. Det som gjør skam litt vanskelig er at du ofte får lyst til å gjemme deg og trekke deg unna, samtidig som behovet er at andre kommer nærmere deg og gir bekreftelse. Mange skammer seg derfor uten at andre oppdager det. Det er vanskelig å vise og fortelle om noe man skammer seg over, men gevinsten kan være stor.

Skam oppstår ofte som sekundærfølelse, ved at man skammer seg over det man føler. For eksempel kan man skamme seg over å være redd eller trist. Mange forbinder det å vise følelser med svakhet, og da er veien kort til å oppleve skam.

Skam er en av de vanligste problematiske følelsene. De vanligste årsakene til problematisk skam er at du har blitt mobbet, utstøtt, eller har hatt tilbakevende opplevelser av å bli kritisert, ikke bli akseptert eller forstått som den du er. Mange strever med problematisk skam som stammer fra oppveksten.

English