August 18, 2018

Hvilke følelser har vi?

En måte å tenke om følelser på er å forstå ulike følelser som ulike farger. Akkurat som du kan sette sammen noen få farger til å få mange andre farger, så kan du sette sammen ulike grunnleggende følelser og få mange andre følelser. Sånn sett kan vi si at vi har uendelig med ulike følelser.

Samtidig kan vi spørre hvilke grunnleggende følelser har vi egentlig? Dette er det uenighet om. Noen mener at vi har 12, noen mener vi har 10, noen mener vi har 5 og noen mener faktisk vi ikke har noen grunnleggende følelser i det hele tatt. Når vi jobber med følelser i terapi, så er i hvert fall disse grunnfølelsene mest vanlige: Frykt, sinne, interesse eller engasjement, glede, avsky, skam, skyld og tristhet.

Disse kan vi sette sammen til andre tilstander. For eksempel kan frykt, sinne og tristhet sammen skape følelsen av sjalusi. I sjalusi er du redd for hva som kan skje med den du er glad i, du er litt sint og vil beskytte det dere har, og du er også trist når du forestiller deg å miste den andre.

Det finnes veldig mange slike sammensatte følelser eller følelsestilstander, som for eksempel hat, håpløshet, nostalgi, ærefrykt og bitterhet, men disse består til syvende og sist av disse grunnleggende følelsene av frykt, sinne, interesse, glede, skam, avsky, skyld og tristhet.

Det er ikke nødvendigvis så viktig at du vet akkurat hva følelsen du kjenner på heter. Det viktigste er heller å klare å beskrive opplevelsen din på en måte som andre kan kjenne seg igjen i, samt å få tak i hva du trenger når du har det sånn.

Ønsker du å lese mer om de enkelte følelsene?

Hvis du vil jobbe med dine egne følelser kan du begynne med å undersøke hva du trenger, eller gå direkte til vårt øvelsesbibliotek

English