August 21, 2018

Hvorfor reagerer jeg slik?

Ganske ofte har vi mennesker følelsesmessige reaksjoner vi ikke forstår. Vårt emosjonelle system er skrudd på hele tiden, mens oppmerksomheten og bevisstheten vår er varierende fra tid til annen.

Når du kjenner på følelser som du ikke vet hvorfor er der, så er det særlig to ting som er nyttig å gjøre. Det første er å beslutte seg for å være nysgjerrig på hvorfor du har reagert som du har gjort. Det andre er å lytte innover i kroppen som hjelp til å finne svaret.

Du kan følge denne oppskriften for å forsøke å få litt mer klarhet. Prøv å skrive ned hva du tenker, føler og opplever underveis.

 

Har det skjedd noe som har utløst følelsen?

–> Hvis Ja, gå til Øvelse A under

–> Hvis Nei, gå til Øvelse B under

 

 

Øvelse A

 1. Før det dumme skjedde, hvordan hadde du det, hva hadde skjedd tidligere den dagen?
 2. Beskriv situasjonen som utløste følelsen.
 3. Forestille deg at du er i situasjonen. Hva er det ved situasjonen som står særlig frem for deg?
 4. Når du forestiller deg at du er i situasjonen, kjenn etter i kroppen og beskriv følelsen.
 5. Hva er det som ble så dumt for deg akkurat da?
 6. Hva hadde du trengt i den situasjonen?
 7. Anerkjenn at du følte som du følte og at det var forståelig ut fra dine behov.

 

 

Øvelse B:

 1. Kjenn etter i kroppen og bli kjent med følelsen du strever med å forstå.
  • Hva er det jeg kjenner av fysiske signaler i kroppen akkurat nå som forteller meg hva jeg føler? Skriv det ned.
 2. Utforsk følelsen!
  • Når du får tak i en fornemmelse eller kroppslig opplevelse, se om du kan holde oppmerksomheten din der. Fullfør setningen: Det kjennes som ____________ (tristhet, bekymring, tap, urett, utrygghet, annet).  Beskriv hvordan det kjennes å være deg akkurat nå.
 3. Finn situasjonen!
  • Hva er det som har skjedd som har gjort at du føler det sånn? Hvis det er uklart, hva er det som typisk skal til for at du føler dette? Når har du ellers følt dette?
 4. Finn behovet!
  • Uansett om du vet hva som utløste følelsen, spør deg selv: Hva er det følelsen min trenger?
  • Svaret ditt kan handle om hva du trenger akkurat nå, eller det kan handle om hva du trenger å gjøre fremover. La innsiden din svare på dette. Det vil si at du ikke skal finne en logisk løsning, men heller kjenne på behovene dine.
 5. Gi mening!
  • Se om du kan gi mening til reaksjonen din ved å fylle inn hullene i denne setningen: «Det er ikke rart at jeg følte meg ____________, ettersom _____________ (skjedde). Det som skjedde berørte mitt behov for ______________.»
 6. Avslutning
  • Uansett hva øvelsen har ledet til for deg, se om du kan gi deg selv en mental klapp på skulderen for å ha gjort øvelsen. Hvis du har funnet ut av noe nytt, hvordan vil du at dette skal påvirke deg i livet fremover? Bruk noen sekunder på å vende oppmerksomheten tilbake til rommet du er i og gjør deg klar til å fortsette dagen din.
English