August 18, 2018

Andre følelser og tilstander

I tillegg til grunnfølelsene våre finnes også en rekke andre følelser som kan være blandingstilstander, sekundære tilstander eller mer nyanserte følelser av de grunnleggende følelsene. Her er noen av dem, kort beskrevet.

Sjalusi

Sjalusi er ofte satt sammen av frykt for å miste, skam over å ikke føle seg god nok, og et beskyttende sinne. I sin sunne og primære form er sjalusi en viktig følelse som kan fortelle deg at forholdet ditt står på spill og som får deg til å gjøre noe med det. Samtidig er sjalusi ofte en problematisk følelse. Mange som strever med sjalusi strever egentlig med problematisk skam, frykt og tristhet. I en intens form er sjalusi en farlig følelse som er nært forbundet med å kontrollere, dominere og å ha makt. Problematisk sjalusi er også svært vondt å oppleve.

Hat

Hat er en følelsestilstand som består av sinne, frykt og forakt/avsky. Man kan lure på om det finnes en sunn form for hat, som hvis noen påfører barnet ditt alvorlige skader, eller hele flokken din blir alvorlig truet. En måte å forstå hat på er å se på det som aggresjon som ikke kan få utløp. For eksempel hvis noen gjør eller har gjort noe mot en du er glad i, og du ikke kan gjøre noe, så kan dette kjennes som hat. Hat er trolig som oftest en sekundær følelse, at du egentlig er redd for noe, men ikke vedkjenner deg det og heller går til angrep på det.

Misunnelse

Misunnelse er å ønske seg noe noen andre har eller eventuelt ikke unne andre å ha noe du skulle ønske at du hadde selv. Du kan for eksempel misunne noen en jobb, egenskap, ferdighet, partner eller noe de har oppnådd. Det kan være en viktig følelse som forteller deg hva du ønsker å oppnå, men den kan også være en sekundær følelse når du egentlig skammer deg over å ikke være god nok som den du er.

Håpløshet

Håpløshet er ikke en egen følelse, men en vond tilstand preget av dyp fortvilelse, kollaps og manglende tro på sin egen mulighet til å komme seg videre fra der man er. Håpløshet er en tilstand av å være nedslått, uten mulighet til å kjempe og hvor utsikten fremover er mørk og umulig. Håpløshet er trolig nært forbundet med depresjon. Fra evolusjonens side kan denne resignasjonen være en hensiktsmessig reaksjon som får deg til å spare krefter når grunnleggende behov er uoppnåelig.

Tilknytning

Å føle tilknytning til noen eller noe er ikke en følelse, men en komplisert opplevelse blant annet består av en glede av å være sammen med noen, tristhet av å være atskilt, stolthet av å bli anerkjent av og en frykt for å miste. Det er en opplevelse av varig betydning av noen i ens liv. Det er annerledes enn kjærlighet, samtidig som det er nært forbundet med det. Vi kan også føle tilknytning til steder, ting og idéer/verdier.

Kjærlighet

Kjærlighet er ikke en egen følelse, men en sammensatt tilstand av forskjellige følelser der du kjenner et sterkt og varig følelsesmessig bånd og et engasjement for en annen person, eller til og med for viktige verdier/idealer. Kjærlighet er følelsen av noe varig og viktig, og den kan være med eller uten romantiske og seksuelle elementer.

English