August 19, 2018

Følelser og kropp

 

I vestlige samfunn operer vi ofte med et litt kunstig skille mellom kropp og psyke. Til og med helsevesenet vårt skiller i stor grad mellom det som angår kroppslige plager og sykdom, og det som gjelder tanker, følelser og opplevelser. I dag vet vi imidlertid at kropp og psyke henger sammen mye mer enn vi tror, og dette gjelder kanskje spesielt følelsene våre.

Dette er kanskje ikke så rart, i og med at følelsene til og med kjennes i kroppen, som kroppslige signaler. For eksempel kan du når du er lei deg kjenne at du har vondt i magen, kjenne uro i hele kroppen når du er redd eller kjenne deg varm og tilfreds når du er glad.

Ettersom følelsene i stor grad kjennes i kroppen følger det også naturlig at vi også ofte bruker kroppslige mekanismer for å regulere dem. For eksempel vil de fleste kunne merke at de når de kjenner på noe vondt gjerne sukker, trekker dype pust eller strammer muskler i magen. Du har kanskje en gang kjent hvor slitsomt det er å holde igjen gråt? Dette er helt okay, men hvis du har mange ubearbeidede følelser og du aldri lar følelsene dine være der kan det også by på en del kroppslige plager.

Det er for eksempel ikke uvanlig at personer som kjenner på sterke følelser uten å håndtere dem har problemer med stiv nakke og stive skuldre, hodepiner, spenninger i kjeven, stramme og støle muskler i magen og mellomgulvet, og problemer med fordøyelsen eller tarmsystemet. Noen tyr også til andre fysiske måter å håndtere følelsene på, som for eksempel alkohol, andre rusmidler, mat eller trening, som også kan skade kroppen.

Det er viktig å få frem at det å faktisk la følelser være der ikke er farlig, selv om det kan være slitsomt, skummelt og overveldende. Det er som regel vondere å kjempe i mot. Ofte når vi jobber med følelser i terapi jobber vi mye med å kunne tillate vanskelige følelser å være der, og når vi klarer å finne andre måter å håndtere dem på eller endre dem blir også kroppslige plager mindre.

English