August 18, 2018

Primærfølelser og sekundærfølelser

Vi kan skille mellom to typer følelser: Primærfølelser og sekundærfølelser. Primærfølelser er følelser som handler om det som har skjedd, og de heter primære fordi de kommer først. Det er altså din første reaksjon på en hendelse, og de sier noe om hva du trenger, ditt behov.

Et typisk eksempel er hvis du blir sint som følge av at noen er hensynsløse mot deg eller noen du er glad i, og du får behov for å sette grenser. Da er følelsen av sinne en primærfølelse og den hjelper deg til å beskytte det som er viktig for deg, vet at du står opp for deg selv.

Men så er det jo ikke slik at vi alltid vet eller viser hva vi føler på. Det kan også være følelser som vi ikke ønsker å ha eller tidligere har lært at ikke er okay å vise. Da vil vi ofte møte på sekundærfølelser. En sekundærfølelse er en følelsesmessig reaksjon på en primærfølelse igjen, altså hva du føler om det du føler.

For eksempel hvis noen som er viktig for deg sier noe sårende til deg, så kan du bli trist, altså kjenne primærfølelsen tristhet. Hvis tristhet synes å være en vanskelig følelse for deg å kjenne på, kan du også merke at du blir sint. Da er sinne en sekundærreaksjon, fordi du er sint fordi du er blitt trist.

Noe som er ganske typisk for vårt samfunn er at menn har en tendens til å vise sinne når de kjenner på sårbare følelser som tristhet eller skam, og at kvinner kan ha en tendens til å vise tristhet eller skyldfølelse når de egentlig er sinte. Når du ikke forstår din egen eller andres følelsesmessige reaksjon på noe eller reaksjonen er helt ute av proporsjoner er det ofte en sekundærfølelse som dekker til noe annet.

Primærfølelsene våre er vanligvis grunnfølelser, som tristhet, frykt, skam og sinne. Alle grunnfølelsene kan også være sekundære. Og så har vi noen sekundærfølelser som oftere byr på problemer enn andre, som for eksempel angst, irritasjon, global nedstemthet, aggresjon, raseri og tomhet eller flathet.

Det som er dumt med sekundærfølelser er at de dekker over hva du egentlig føler og sender helt andre signaler til omverdenen om hva du trenger. Hvis du for eksempel er trist og trenger støtte og nærhet, så vil et sinne heller støte andre vekk og skape avstand.

Hvis du har en sterk følelsesmessig reaksjon og det ikke går bort kan det være verdt noen ganger å ta en ekstra runde inn i deg selv: Hva er det som egentlig foregår i meg nå?

English