August 19, 2018

Emosjonsfokusert terapi

Emosjonsfokusert terapi (EFT) er en terapiform som går ut på å utforske, forstå og endre vanskelige og fastlåste følelser. Grunnholdningen i EFT er at det er følelsene våre som avgjør hvordan vi har det, hvordan vi tenker, hvordan vi forstår oss selv og andre og hvordan vi opptrer i livet. ​

En vanlig oppfatning av psykisk smerte er at du føler som du føler, fordi du tenker som du tenker. Ut fra dette perspektivet blir det vår oppgave å utfordre tankene våre når vi har det vondt. I EFT tenker vi litt annerledes: Det du føler er det du føler, og det er viktig for deg å forstå og uttrykke disse følelsene for å kunne tåle og endre dem, hvis nødvendig.

Emosjonsfokusert terapi baserer seg på en grunnfilosofi om at psykiske problemer oppstår når vi mister kontakten med våre grunnleggende følelser og behov. Vi mennesker er født med evnen til å oppleve et stort spekter av følelser, som glede, tristhet, sinne, frykt, stolthet, skam og kjærlighet. Hver av disse følelsene forteller oss noe om hva som er viktig for oss og hva vi trenger.

I løpet av livet lærer vi noe om hvordan vi skal forholde oss til disse følelsene, både fra nære omsorgspersoner og fra samfunnet for øvrig. Noen av oss lærer for eksempel at sinne og grensesetting ikke er greit, eller at det å gråte og være lei seg er uakseptert og fører til avvisning. Noen opplever følelsesmessig smerte som synes helt umulig å ta innover seg.

Slik kan noen følelser bli vanskeligere å mestre enn andre. De kan bli både kaotiske, forvirrende og lite til hjelp i hverdagen og by på mye psykisk smerte. Vi kan føler at vi mister kontakten med oss selv, føler skam for å være slik vi er, eller at vi mister retning og mening i livet. Vi kan oppleve psykiske symptomer som angst, depresjon, voldsom bekymring, grubling, tomhet, overdreven dårlig samvittighet eller ukontrollerbare følelsesutbrudd.

De fleste av oss bærer med oss noen slike erfaringer, enten vi har hatt omsorgsfulle og velmenende foreldre, eller vi har vokst opp i en kontekst av kritiserende andre, mobbing, omsorgssvikt eller traumer.

I EFT jobber vi med å gjenopprette kontakten med disse livsviktige følelsene. Det handler om å bli mer bevisst på følelser, skape aksept for dem, forstå hva de signaliserer, kunne regulere dem og lære seg å kommunisere dem på en hensiktsmessig måte. EFT-terapeuten sin jobb er å hjelpe deg til å komme nærmere det vanskelige, forstå hvordan dette påvirker deg og hvordan du kan hente frem andre følelser i deg selv som kan være til hjelp. Dette innebærer at vi bruker mye tid i timene på å gå inn i det som er vanskelig, for å endre det. Det er gjort mye forskning på EFT, der man ser at dette er en potent måte å skape emosjonelle forandringer.

Ønsker du å lese mer om EFT, kan vi anbefale å lese denne artikkelen: Med følelsene som kompass.

English