July 19, 2020

Ønsker du å annonsere i følelseskompasset?

Følelseskompasset ønsker å nå ut til flest mulig med gratis innhold, informasjon og interaktive ressurser innenfor temaene føleser, emosjonsfokusert terapi og mental helse. For å få til dette og ha muligheten til å videreutvikle tjenestene har vi åpnet for å integrere betalte annonser på siden. Dette kan typisk være stillingsutlysninger, kurs eller tjenester som er relevante for målgruppen vår av fagpersoner innen psykisk helse og brukere av psykologiske tjenester.

Med et gjennomsnitt på rundt 18 000 visninger i måneden i 2019 og muligheten for å annonsere på flere språk via søstersiden emotioncompass.org (engelsk, svensk, dansk, fransk, tysk og spansk) når vi ut til et bredt spekter av følelsesinteresserte mennesker. De største målgruppene vil typisk være helsepersonell og forskere innenfor psykisk helsevern, brukere av psykologiske tjenester og folk i den øvrige befolkningen som er interessert i følelser og psykologi.

Ta kontakt med Nicolai Hansen på nicolai@ipr.no dersom du er interessert i å annonsere på følelseskompasset.no

English