September 11, 2018

Jeg får panikk, men vet ikke hvorfor!

Denne øvelsen er laget for å hjelpe deg til å finne ut hvorfor du får panikk, ikke i seg selv å roe ned panikken. Hvis du vil jobbe mer med å roe ned angst/panikk, så kan du heller trykke her.

Panikkangst er en vanlig følelsestilstand hos mennesker. Husk at vi har overlevd nettopp som følge av at vi har vært litt engstelig og unngått mange farer. Samtidig er det ofte slik at vi blir engstelig uten at det egentlig foreligger en fare, og noen ganger går dette over til at vi får panikk.

Som oftest handler panikkangst om at vi reagerer på en annen og underliggende følelse. For eksempel er det mange som får panikk av å plutselig føle seg alene eller ensom, som om ingen er tilgjengelig. En annen vanlig variant er at vi får panikk etter å ha opplevd vonde, traumatiske ting. Da er den underliggende følelsen en redsel for det som skjedde, som om kroppen husker det. En tredje variant er når vi opplever en trussel om å miste noe som er veldig viktig for oss. Da er det en underliggende redsel for hva som kommer til å skje.

Når du kjenner på følelser som du ikke vet hvorfor er der, så er det særlig to ting som er nyttig å gjøre. Det første er å beslutte seg for å være nysgjerrig på hvorfor du har reagert som du har gjort. Det andre er å lytte innover i kroppen som hjelp til å finne svaret. Du kan følge denne fremgangsmåten for å forsøke å få litt mer klarhet, og gjerne skriv ned dine refleksjoner rundt hvert punkt:

  1. Tenk tilbake på forrige gang du hadde følelsen av panikk.
  2. Før det skjedde, hvordan hadde du det, hva hadde skjedd tidligere den dagen?
  3. Beskriv situasjonen hvor panikkfølelsen dukket opp.
  4. Forestille deg at du er i situasjonen. Hva er det ved situasjonen som står særlig frem for deg? Husker du hva du så og tenkte? Kan du finne hva som trigget panikkfølelsen?
  5. Når du forestiller deg at du er i situasjonen, kjenn etter i kroppen og beskriv hva som skjedde.
  6. Hva er det som ble så dumt for deg akkurat da? Kan du finne den underliggende følelsen?
  7. Hvis du finner en underliggende følelse, se om du kan utforske den ved å bare lytte til følelsen.
  8. Hva hadde du trengt i den situasjonen?
  9. Anerkjenn at du følte som du følte og at det var forståelig ut fra dine behov.

Uansett hva øvelsen har ledet til for deg, se om du kan gi deg selv en mental klapp på skulderen for å ha gjort øvelsen. Hvis du har funnet ut av noe nytt, hvordan vil du at dette skal påvirke deg i livet fremover? Bruk noen sekunder på å vende oppmerksomheten tilbake til her og nå, og gjør deg klar til å fortsette dagen din.

 

English