August 21, 2018

Jobbe med angst

Alle mennesker vil til tider kjenne på noe angst. Det vanligste er å være redd for noe som er lite sannsynlig å skje, overdrevent engstelig i visse situasjoner eller overfor visse dyr eller objekter, at du unngår ting eller bare kjenner på en indre uro du ikke helt forstår hvorfor er der. Uansett om du strever med angst knyttet til sosiale situasjoner, bekymringer, ting du unngår eller ikke helt vet hvorfor, så har følelsene dine mye å si.

Angst oppstår ofte som en form for sekundær frykt – der vi er redde for å kjenne på en primærfølelse. Primærfølelsen kan for eksempel være frykt (redd for å bli redd), skam (redd for å drite meg ut og bli avslørt) eller trist (redd for å oppleve noe veldig vondt igjen som jeg har opplevd tidligere). Hvis du ikke aner hvorfor du kjenner uro eller angst kan du heller gjøre øvelsen “Hva føler jeg på nå?” i Øvelsesbiblioteket.

I denne øvelsen skal vi imidlertid holde oss til angsten som symptom. Øvelsen handler om å utforske og endre hvordan du skremmer deg selv og gjør deg selv engstelig. Finn et ark og tegn en lang strek midt på arket fra topp til bunn, eller last ned malen (.docx for å jobbe på maskinen / .pdf til utskrift). Hvis du laster det ned og fyller ut på maskinen, så husk å lagre det på en sikker måte.

Vi skiller mellom den delen av deg som skremmer (angstskaperen), og den delen av deg som blir skremt (mottakeren som blir redd). På venstre side skal du skrive det angstskaperen din gjør og sier. På høyre side skriver du det du som mottaker opplever og sier. Det er skrevet inn eksempler for å vise hva som kan stå der, men finn dine egne ord på opplevelsene. Øvelsen kan med fordel gjøres flere ganger.

Som angstskaper forsøker du å få tak i det mest skremmende i budskapene som du sender til deg selv. Som mottaker skal du forsøke å kjenne hvordan det oppleves for deg, hva du hadde trengt, og formidle dette tilbake igjen. Bruk hele tiden «du»-språk, som at det er en dialog mellom den som skremmer, og den som skremmes («Alt kommer til å gå til helvete, og alle kommer til å le av deg!»).

 

Angstskaperen

Mottakeren

1. Gjør deg selv engstelig! skriv inn punkt 1 her
Skriv ned hva angstskaperen sier for å skremme deg, gjøre deg urolig, engstelig og redd. Prøv å være så spesifikk som mulig, og gjerne true med spesifikke bilder, hendelser og konsekvenser. Hvis du kjenner til noen tidligere minner der noe lignende har skjedd, kan du gjerne legge til det.
skriv inn punkt 2 her 2. Hvordan føles det å høre dette?
Les budskapet fra angstskaperen høyt. Kjenn etter i kroppen din samtidig som du leser det. Kjenn etter hvordan det oppleves og føles å høre dette. Skriv det ned og fortell det til angstskaperen. Hva trenger du egentlig fra angstskaperen?
skriv inn punkt 3 her 3. Hva trenger du egentlig fra angstskaperen?
Forsøk å sette ord på hva du vil at skal skje, og hva du hadde trengt å høre i stedet. Skriv dette ned.
skriv inn punkt 4 her 4. Hvordan føles det å be om dette?
Les ordene inni deg eller si dem høyt, og fortell angstskaperen hva du trenger. Kjenn etter hvordan det føles å be om dette. Hvis det føles godt, fortsett å be om det fra den andre delen av deg. Skriv hvordan det føles å gjøre dette.
5. Som angstskaper, hvordan er det å høre dette? skriv inn punkt 5 her
Hvis du har lyst til å fortsette å skremme, gå tilbake til steg 1. Hvis du merker at den andre har rett, prøv å sette ord på dette. Hva har du egentlig prøvd å oppnå ved å skremme slik? Er det noe du vil beskytte deg selv mot? Kan du gå med på å skremme mindre?
skriv inn punkt 6 her 6. Hvordan føles det å motta dette?
Les det angstskaperen sier. Kjenn etter hvordan det føles å bli møtt på denne måten. Skriv det ned. Hvis det er vanskelig å gjøre denne øvelsen, kan du oppsummere litt for deg selv hva som skjer, og hvor det stopper opp. Det kan være nyttig å gjøre øvelsen igjen senere, kanskje spesielt når du føler deg engstelig og urolig.

 

English