August 21, 2018

Utforske og jobbe med traume

Noen ganger skjer det ting i livet som er så voldsomt eller overveldende at vi aldri klarer å glemme det, selv om hver fiber i kroppen ønsker å glemme det. Dette kan være alvorlige ulykker, vold, overgrep, krig eller å ha vært vitne til andres lidelse. Når slike hendelser gjør at vi senere har vansker med å fungere i livet kalles det ofte for post-traumatisk stresslidelse. Det betyr at hele ditt emosjonelle systemet tidvis blir overbelastet som følge av det som skjedde. Det kan være svært plagsomt og smertefullt.

Hvis du har store traumer som plager deg masse og som du aldri har snakket med noen om, anbefaler vi deg å søke profesjonell hjelp. Du bør bare gjøre øvelsen under hvis du har noen trygge mennesker i livet ditt tilgjengelig for deg. Før du gjør øvelsen, kan du se på denne øvelsen for å trøste deg selv og disse øvelsene for å roe ned sterke følelser, så du har noen strategier hvis det føles for intenst for deg når du gjør øvelsen.

 1. Skriv først ned hva traumet handler om. Beskriv hendelsesforløpet med vekt på hva som skjedde, ikke hva du følte, tenkte eller trengte. Dette er foreløpig bare en beskrivelse av et hendelsesforløp som om du ser det utenfra.
 • Hva skjedde i forkant?
 • Hvor skjedde det traumatiske?
 • Hvem var der?
 • Hva skjedde?
 • Hva skjedde etterpå?

Når du har skrevet dette, les det for deg selv og legg eventuelt til andre ting som dukker opp av fakta i hendelsesforløpet.

 

 1. Sjekk hvordan det føles å lese det, og kjenn om du føler deg klar for å gå videre til neste steg. Hvis du allerede kjenner deg overveldet, forvirret eller nummen, la resten av øvelsen være for nå. Ta vare på beskrivelsen, finn deg en trygg person eller et trygt sted og vent til en annen dag med å eventuelt fortsette. Hvis følelsene virker håndterlig, kan du gå videre til neste punkt.

 

 1. Les det du skrev i punkt 1. Skriv også hva du tenkte og følte da det skjedde.
 • Hvordan opplevde du det som skjedde?
 • Hva fryktet du?
 • Hvordan følte du deg?
 • Hvordan var dette i kroppen?
 • Hva var det verste med det?

Når du har skrevet dette, les det for deg selv og kjenn hvordan det føles. Dette kan være ubehagelig, og hvis du føler du ikke kan håndtere det, kan du velge å ta en pause eller avslutte øvelsen. Hvis du føler deg klar, kan du fortsette øvelsen.

 

 1. Forestill deg nå at du ser situasjonen utenfra som en tilskuer. Når du ser situasjonen utenfra, prøv å sette ord på følgende:
 • Når du var i den situasjonen, hva følte du og hva hadde du trengt at skulle skje?
 • Hvis det passer, hva vil du si til den som var ansvarlig for det som skjedde?

NB: Hvis dette er en som bare har gjort deg vondt, kan du heller se for deg at du forteller om det sårbare til en annen person du er trygg på.

 • Hvordan kjennes det å si hva du hadde trengt?
 • Hvis du kan kjenne en ny følelse som virker nyttig (tristhet, beskyttende sinne, omsorg for deg selv), la den følelsen få virke på deg. Hva får du lyst til å gjøre og si? Skriv det ned, enten det er til deg selv eller til den andre.
 • Les det igjen og kjenn hvordan det føles.

 

 1. Les hele teksten din om igjen. Gjør justeringer hvis det er nye ting som dukker opp.

 

 1. Hvordan vil du forholde deg til dette traumet fremover. Vil du gjøre noe annerledes? Vil du møte deg selv på en annen måte? Vil du snakke med noen om det? Trenger du å søke hjelp?
English