August 21, 2018

Jeg stopper meg selv i å føle noe!

Alle mennesker har lært seg måter de stopper seg selv fra å føle. Evnen til å ikke alltid si eller vise det vi føler kan være viktig i ulike sosiale situasjoner. For eksempel kan vi bli sint på en kollega uten at vi trenger å vise det, eller vi kan skjule tristheten vår hvis vi tror den som er der ikke kan trøste.

Noen ganger blir vi derimot litt for gode til å stoppe følelsene, så gode at det skjer selv om det blir dumt for oss. For eksempel kan du ha lært som barn at du må skjule tristheten din, og når du som voksen trenger å vise at du er trist så du kan bli møtt med omsorg, så ligger tristheten din godt skjult. Eller du kan synes det er så ubehagelig å vise at du er sint på noen at du heller går med en gnagende irritasjon i mange dager.

I denne øvelsen kan du bli mer bevisst på hvordan du stopper deg selv fra å ha eller vise viktige følelser. Du kan også få hjelp til å bli bevisst hvilke negative konsekvenser det har for deg, og hva det er du trenger at skal bli annerledes.

Finn et ark og tegn en lang strek midt på arket fra topp til bunn. På venstre delen skriver du det som din indre selvavbryter sier og gjør, og på høyre delen skriver du hvordan dette påvirker deg. Husk at begge deler er deg selv, og at ingen av delene skal forsvinne. Du skal bare bli mer bevisst på hvordan disse delene snakker sammen og hva du trenger at skal skje.

Hvis du vil kan du laste ned denne malen for øvelsen som du kan fylle ut selv (.docx for å skrive på datamaskin /  .pdf for utskrift).

I øvelsen har vi skrevet inn eksempler, men det er viktig at du bruker dine egne ord og opplevelser.

  1. Hvordan stopper du deg selv fra å føle eller vise følelsen?

Prøv å være selvavbryteren for en liten stund. Skriv ned hva du sier og gjør mot deg selv for å stoppe følelsen. Ikke vis tristhet/sinne/frykt, for da ….

Det kan for eksempel være i retning av at  Store gutter gråter ikke! Eller det kan være knyttet til noe viktig for deg, som: Kjæresten din vil ikke ha deg hvis du viser tårer!

Se om du også kan få tak i hva du gjør, som for eksempel å knipe sammen muskler i magen, svelge ned gråten eller holde den sinte følelsen i sjakk med å bite sammen tennene.

«Ikke vis tristheten din til kjæresten din. Hun liker det ikke og vil synes at du er stusselig. Så bare svelg det ned og trekk deg heller tilbake for deg selv!»

  1. Hvordan føles det å bli stoppet fra å ha denne følelsen?

Les budskapet fra selvavbryteren og kjenn på det den gjør med deg. Kjenn etter i kroppen din samtidig som du leser det. Kjenn etter hvordan det oppleves å bli stoppet. Skriv ned til kritikeren din hvordan det er for deg å bli stoppet.

«Det er slitsomt å holde dette på innsiden. Jeg blir både ensom og trøtt av å ha det sånn».

  1. Hva trenger du at selvavbryteren din gjør / ikke gjør?

Kjenn etter hvordan det er å ha det sånn som du har det når du blir stoppet fra å føle eller vise følelser. Forsøk å sette ord på hva du trenger og hvorfor det er viktig for deg å få vise disse følelsene. Skriv det ned.

«Du må slutte å holde meg tilbake. Det føles så innestengt og ensomt. Jeg trenger å få vist kjæresten min at jeg er trist. Hun er glad i meg og vil meg vel, så hun kommer til å gi meg den støtten jeg trenger».

  1. Som selvavbryteren din, hvordan er det for deg å høre dette?

Hva får du lyst til å si tilbake? Hva har du egentlig prøvd å få til ved å holde den delen tilbake? Har du prøvd å hjelpe ham/henne? Er det noe veldig viktig du er redd for at skjer hvis følelsene kommer frem? Kan du møte behovet den andre ber om å få dekket? Prøv å sett ord på dette og vis forståelse for den andre. Gi eventuelt en unnskyldning og et løfte om hva du ønsker å gjøre fremover, hvis det føles rett.

Jeg ser at det er innestengt og ensomt å være overlatt med egne følelser. Samtidig blir jeg bekymret for at du skal bli såret igjen. Jeg ser likevel at du trenger å kunne vise den følelsen.

  1. Hva vil du at skal skje med dette fremover?

Se over det du har skrevet ned og gjort. Ta en beslutning på hvordan du vil bruke dette fremover: Vil du endre noe? Vil du forplikte deg til noe? Vil du søke hjelp fra andre? Skriv ned det du vil gjøre.

English