August 21, 2018

Utforske et emosjonelt minne du grubler over

Når hodet vårt begynner å gruble på en forstyrrende måte som ikke leder til noe, så kan vi sammenligne det med en bil som spinner i gjørma. Å prøve å finne ut av hva som har skjedd og hvorfor kan i utgangspunktet være en bra ting, men noen ganger henger vi fast uten å komme noen vei.

Når vi grubler over fortiden, så er det et viktig signal om at noe ved fortiden eller fremtiden vår er særlig viktig for oss, men hodet klarer ikke å løse problemet. Når dette skjer, så foreslår vi en øvelse som tar deg litt tilbake til fortiden for å hente frem viktig følelsesmessig informasjon. Det kan gjøre at grublingen din blir mer nyttig og hjelper deg å finne ut av hva du trenger. Hvis du har traumatiske opplevelser som du ikke har jobbet med før, så anbefaler vi deg å heller gjøre øvelsen om Traumer i Øvelsesbiblioteket.

  1. Hent frem det du grubler på

Grubling over fortiden er nesten alltid knyttet til noe dumt eller vanskelig som har skjedd. Hvis det er enkeltstående hendelser du grubler over, så hent frem det minnet. Hvis dette er ting som skjedde ofte eller alltid, så hent frem noen eksempler. For eksempel, hvis du grubler over at din far drakk for mye da du var liten, så henter du frem et eksempel hvor du husker at dette var dumt for deg. Hvis du følte deg utstøtt på ungdomsskolen, så henter du frem et eksempel på at du kjente deg utstøtt.

  1. Beskriv fortiden

Beskriv for deg selv hva som skjedde, eller beskriv den tiden av livet ditt som du grubler mye på. Skriv det ned. Prøv å først beskrive hva som skjedde, og deretter hvordan du hadde det.

  1. Forestill deg fortiden

Spill av scenen for ditt indre øye. Bruk tid og se for deg hva som skjedde, hvem som sa hva og hvordan scenen foregikk. Forestill deg så at du er i den scenen igjen. At du er den utgaven av deg selv som opplevde dette.

  1. Kjenn på følelsen

Hvordan føltes det å oppleve det du opplevde? Flytt oppmerksomheten til der du kjenner følelsene dine, som oftest i magen og brystet. Legg merke til hvordan det oppleves å være deg i det minnet. Skriv ned hvordan det var.

  1. Finn behovet ditt

Når du har fått til å beskrive hvordan du følte deg i den situasjonen eller på den tiden, spør deg selv: «Hva hadde jeg trengt i den situasjonen?».

I tillegg til at du kanskje kjenner at det som skjedde ikke skulle skjedd, så se om du kan spørre deg selv hva du hadde trengt når det først hadde skjedd. Kanskje du trengte støtte eller beskyttelse fra noen? Kanskje du trengte at noen så hvordan du hadde det?

  1. Forestill deg at behovet blir dekket

Hvis du har funnet frem til hva du hadde trengt kan du forestille deg hvordan det ville vært hvis det behovet ble dekket. Skulle noen ha trøstet deg? Skulle noen ha beskyttet deg? Skulle du stått opp for deg selv? Hadde du trengt at noen viste deg at du var god nok? Se for deg at noen gjør akkurat dette. Hvordan oppleves det å kjenne at behovet blir dekket? Skriv det ned.

  1. Hva vil du gjøre fremover?

Med denne nye erfaringen, hvordan vil du forholde deg til dette fremover? Vil du snakke med noen om det som skjedde? Vil du jobbe videre med dette i andre øvelser?

Hvis du merker at grublingen er der like mye, så vent litt og prøv øvelsen igjen senere, eller utforsk andre øvelser på denne siden. Hvis du merker at grublingen over lengre tid går utover livet ditt, så bør du vurdere å søke hjelp.

English