September 17, 2018

Alvorlige vanskelige opplevelser med viktige andre

Har du som barn erfart at de som skulle ta vare på deg behandlet deg dårlig eller gjorde ting mot deg som barn ikke skal erfare? Det er veldig forvirrende og smertefullt for barn å erfare vonde følelser knyttet til de som man samtidig trenger at skal ta vare på en. Dette kan skape mye trøbbel senere i livet, både for hvordan man forholder seg til andre mennesker og hvordan man har det med seg selv.

Denne øvelsen handler om å utforske og jobbe med vonde opplevelser med mennesker har vært viktige for deg og kanskje er det fortsatt. Det kan for eksempel være at dine foreldre har sviktet deg eller gjort noe mot deg som barn. Eller det kan være alvorlige svik fra et familiemedlem, en lærer, en trener eller andre. Meningen med denne øvelsen er å utforske dine egne opplevelser med den andre og øvelsen består av å forestille deg en dialog med den andre. Målet med øvelsen er gjennom forestilling å få gitt uttrykk for de vanskelige følelsene som du bærer på som følge av det som skjedde.

Du bør bare gjøre denne øvelsen hvis du har tilgjengelig folk i livet ditt som kan støtte deg når du har det vanskelig. Hvis du har store vansker med å få livet ditt til å fungere bør du heller vurdere å søke profesjonell hjelp. Husk at selv de vondeste erfaringer kan bearbeides og gjøres til noe som blir håndterlig fremover, men det kan ikke gjøres på egenhånd så finn deg i så fall en god hjelper!

Forberedelse – skriv ned hva du ønsker å ta opp med den andre:

 • Er det én eller flere hendelser det dreier seg om? Beskriv en eller flere hendelser.
 • Hva var det personen gjorde eller ikke gjorde som ble så vondt for deg?
 • Er det en måte de behandlet deg på, skadet de deg, overlot de deg til deg selv?
 • Hvordan ble dette vondt for deg da det skjedde? Skriv hva som var vondt for deg.
 • Hvordan har det påvirket deg i livet ditt senere, som barn og som voksen?
 • Se på øvelsene [lindring] og [roe ned sterke følelser] så du kan avslutte og gå til disse hvis du opplever at følelsene dine blir for sterke.

 

Klar til å gå videre?

Du skal nå forestille deg en samtale med den andre hvor fokuset er å ta opp med den andre det som skjedde som ble så vondt og vanskelig for deg.

 1. Se for deg den andre. Du kan enten forestille deg alt inni hodet ditt, eller du kan forestille deg at personen sitter på en tom stol foran deg.
 2. Fortell den andre hva du vil ta opp med ham eller henne, og hva det er personen har gjort mot deg. Bruk gjerne det du har skrevet ned i forberedelsen. Les det inni deg eller si det høyt som om den andre er der. Si «du» når du snakker til den andre, og «jeg» når du snakker om dine opplevelser.
 3. Fortell den andre hvordan det ble vanskelig for deg og hvordan det har blitt vanskelig senere i livet.

NB: Hvis den andre bare har gjort deg vondt og skadet deg, trenger du ikke å fortelle om de sårbare følelsene. Fortell heller hva som skulle skjedd istedenfor.

 1. Fortell den andre at det som skjedde ikke var greit og hvorfor det ikke var greit. Når du forteller dette, hva kjenner du?
 2. A: Blir du sint? Hvis du kan kjenne at du blir sint, la følelsen få være der. Hva får du lyst til å si og gjøre? Si det til den andre.
 3. B: Kjenner du ingenting? Hvis du ikke kjenner noe, gå tilbake og fortell mer om det som skjedde før du fortsetter.
 4. C: Blir du redd, trist eller skamfull? Hvis du blir redd, trist eller skamfull, så se om du kan si til deg selv at det ikke er rart at du blir det, og fortell igjen hvorfor det som skjedde ikke var greit.
 5. Når du har fortalt den andre hva du føler, skriv ned den unnskyldningen du hadde trengt å høre fra den andre personen. Unnskyldningen kan inneholde at den andre sier hva den har gjort galt, hvordan det må ha vært for deg, en ektefølt unnskyldning og noe om hva den andre skulle ha gjort istedenfor eller kan gjøre nå. Les unnskyldningen for deg selv og kjenn hvordan det føles.
 6. Bruk noen minutter på å oppsummere for deg selv og hva du eventuelt vil gjøre fremover.

 

Noen har også behov for å snakke på ekte med de som har påført dem det vonde. Vi anbefaler bare å gjøre dette hvis du…

 1. har jobbet deg gjennom øvelsene over og vet hva du vil ta opp
 2. opplever at du har god oversikt over følelsene knyttet til det som skjedde
 3. har god støtte i andre mennesker før og etter du skal ta det opp
 4. opplever at du generelt klarer å ha vanskelige følelser uten å havne i konflikt med andre

Hvis du kan svare ja på a, b, c og d, så kan du vurdere å ta det opp med den det gjelder i tråd med anbefalingene nedenfor:

 

Jeg ønsker å ta det oppJeg vil gå rett til etterarbeid

 

 

Ta det opp med den det gjelder

Av og til er det å forestille seg en dialog med en annen nok, mens andre ganger åpner det bare døren for å faktisk snakke med den som har gjort deg noe. Det er ingen fasit på hva som er best, annet enn hva du kjenner er best for deg. Kanskje øvelsen du gjorde var tilstrekkelig for deg i denne omgang. Eller kanskje du trenger å snakke med en som har gjort deg vondt. Målet er at du skal få fortelle om dine opplevelser av det som har vært vanskelig for deg. Kanskje kan den andre forstå og møte deg på de opplevelsene du har, men dette skjer ikke alltid. Det kan være vanskelig for den andre å høre hva du forteller.

 

Det er viktig å finne en passende tid og anledning til en uforstyrret samtale med den personen. Hvis personen er en som bare har gjort deg vondt, eller til og med en som kan være farlig for deg (for eksempel en voldelig person), er det bedre å bare forestille deg dialogen i forestillingsøvelsen.

 

Instruksjon for å ta opp noe vanskelig med en annen:

 1. Fortell den andre om hva som har vært vanskelig for deg. Vær klar på at det er din opplevelse, men hold fast på at det er slik du opplevde det.
 2. Gi konkrete eksempler på det som skjedde.
 3. Fortell hvordan dette ble dumt for deg, både der og da, men også senere.
 4. Si til den andre at det ikke var greit å behandle deg slik, at du hadde fortjent å bli behandlet annerledes, og at du kunne ønske en unnskyldning (hvis du ønsker det).
 5. Gi den andre tid til å reagere. Det er ikke alltid lett å høre slikt. Kanskje du kan vise forståelse for dette, samtidig som du holder fast på at du har et behov for å få fortalt det.
 6. Forbered deg på at du kanskje ikke får det svaret du ønsker. Minn deg selv på at dette er starten på din endring, og at det ikke nødvendigvis betyr at den andre endrer seg.
 7. Hvis den andre prøver å forstå eller stiller spørsmål, prøv å svare så rolig og ærlig som du kan, uten å prøve å såre den andre.
 8. Hvis den andre bare forsvarer seg eller ikke vil ta imot det du sier, hold fast på din opplevelse, si at du har sagt det du vil i denne omgang, og at det var viktig for deg at den andre fikk vite det.

 

 

Etterarbeid

Det er lurt å bruke litt tid på å oppsummere hvordan dette har påvirket deg. Skriv gjerne ned noen refleksjoner.

 • Hva skjedde?
 • Hvordan føltes det for deg å si det, der og da?
 • Hvordan oppfattet du at den andre reagerte?
 • Hva kunne du eventuelt ønske at hadde skjedd?
 • Hva trenger du for å jobbe videre med dette?
 • Hvordan vil du at dette skal påvirke deg videre i livet ditt?
English